JOAN BIEKMAN IS GENOMINEERD VOOR DE KARTINIPRIJS 2020!

Op zondag 8 maart reikt wethouder Bert van Alphen de Kartiniprijs uit. Hij doet dat tijdens de viering van Internationale Vrouwendag in het Atrium. Rond de prijsuitreiking is een avondvullend programma (19.00 uur – 21.30 uur) georganiseerd. De uitreiking van Kartiniprijs vormt de spannende afsluiting van de vrouwenweek in Den Haag. Wil je erbij zijn? Dat kan, aanmelden kan via deze link.

De genomineerden voor de Kartiniprijs 2020 zijn:

Joan Biekman

Joan Biekman noemt zichzelf ‘Dé ultieme Urban Chick With Brains!’ Tot 2015 maakte ze deel uit van de jongerenparticipatiegroep Haagse Jongerenambassadeurs. Waar ze jongeren stimuleerde actiever deel te nemen aan het culturele aanbod. Door het bereiken van de leeftijdsgrens moest ze stoppen als jongerenadviseur, maar ze zat niet stil. Joan nu actief als Young Feminist Changemaker van de Nederlandse Vrouwenraad. Ze is oprichter van het digitale platform Urban Chicks With Brains en nauw betrokken geweest bij de oprichting van het General Urban Arts Platform (GUAP) in Den Haag. Sinds februari 2017 is ze Adviseur Cultuurparticipatie Urban, stadsdelen Centrum en Laak bij CultuurSchakel Den Haag. Bij diverse culturele instellingen startte ze jongeren- en vrouwenactiviteiten. In 2019 richtte ze het inspiratienetwerk ‘Inspire To Move Women Up: Black Girl Magic’ op. Joan is een geboren matchmaker.

 

Fatma Aktas

Fatma is al meer dan 30 jaar voorzitter van de Stichting Avrasya. Deze stichting bevordert de emancipatie, integratie en participatie van niet-westerse vrouwen, met name Nederlands-Turkse/Kaukasische. Ze maakt zich zorgen om de macht van de islam binnen de Schilderswijk en wil als tegenhanger fungeren. Ze biedt daarom de onderdrukte vrouwen een gehoor en een podium. Zij doet dat met grote overgave, inlevingsvermogen en passie. Zelf heeft Fatma op eigen kracht problemen overwonnen. Ze kent de problematiek van onderdrukte vrouwen en weet ze te benaderen en aan te spreken. Ze is onconventioneel en bedenkt steeds nieuwe manieren om in contact te komen met de doelgroep. Recent was de indrukwekkende theatervoorstelling ‘Verborgen Parels’. Fatma is dag en nacht bereikbaar voor mensen met problemen en vindt inventieve oplossingen.

 

Mijn Buuf

‘Springplank van het aanrecht naar de samenleving’, dat is het motto van Mijn Buuf. In dit Haags atelier maken migrantenvrouwen samen met Nederlandse vrouwen producten van hergebruikt materiaal. Samen produceren is niet het doel, maar een middel om met de vrouwen in gesprek te komen, ze Nederlands te laten praten en te empoweren. Zelfredzaamheid is immers de basis voor zelfregie, zelfontplooiing en emancipatie met alle voordelen van dien, ook voor gezin en samenleving. Bij Mijn Buuf bouwen de vrouwen een sociaal netwerk op en nemen zij actief deel aan de samenleving. Naast het (her)ontdekken van eigen talenten, maken interne trainingen en coaching op maat, het mogelijk om deze stappen te zetten. Mijn Buuf ziet dat veel vrouwen, soms ondanks maar soms ook juist doordat zij een verleden hebben met misbruik, huiselijk geweld of oorlog, geweldige doorzetters zijn.