WERVINGSCAMPAGNE STEMBUREAULID 2021 VAN START!

Fotografie by Henriëtte Guest

Kleding by Kelme

Joan Biekman is één van de 15 gezichten van de wervingscampagne Tweede Kamerverkiezing 2021! Wil je op woensdag 17 maart 2021 ook op het stembureau werken voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Meld je vanaf midden december aan via de Gemeente Den Haag voor deelname. Informatie: verkiezingen@denhaag.nl of bel naar 070-3534488.