HAAGSE VROUWENDAGEN X KARTINIPRIJS 2024

In de stad Den Haag telt iedereen mee. Vrouwen net zo goed als mannen. Alleen blijft een gelijkwaardige positie en participatie van vrouwen ten opzichte van mannen in de praktijk wel eens achter bij dat streven.

De gemeente Den Haag wil alles wat eraan bijdraagt om dit te verbeteren stimuleren, er bekendheid aan geven en als good practices onder de aandacht brengen van een breed publiek. Daarom werd in 2007 de Kartiniprijs ingesteld, een gemeentelijke emancipatieprijs die jaarlijks wordt uitgereikt. De feestelijke uitreiking vormt ieder jaar een programmaonderdeel van de Haagse viering van Internationale Vrouwendag. De drie genomineerden voor de Kartiniprijs Den Haag zijn inmiddels bekend. De jury heeft uit de inzendingen voor de Kartiniprijs 2024 drie kandidaten geselecteerd: Joan Biekman, Roxana Oropeza en The Beautiful Unseen. Op vrijdag 8 maart wordt in Juliana Plaza de winnaar bekend gemaakt door wethouder Marielle Vavier en jij kunt hierbij aanwezig zijn. Bekijk alle programma activiteiten via deze link. Bron: PEPDenHaag.nl & HaagseVrouwendagen.nl